Program zarządzania wiedzą w organizacji

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2015

Na podstawie badań rynkowych oraz dobrych praktyk polskich i światowych firm, mBank stworzył strategiczny Program zarządzania wiedzą w organizacji. Wdrażany jest on trójetapowo. W czasie pierwszego etapu zespół Komunikacji Wewnętrznej i Relacji z Pracownikami motywował pracowników do tworzenia oddolnych inicjatyw dzielenia się wiedzą oraz wspierał w ich organizacji i promocji. Wdrożono intranetowe narzędzie do popularyzacji spotkań, na których dzielono się wiedzą (pracownik tworzy stronę swojego wydarzenia w intranecie). Wydział Rozwoju i Szkoleń przeprowadzał szkolenia z udziałem wewnętrznych trenerów (w miejsce ekspertów z zewnątrz). Jednocześnie prowadzone były działania wspierające łamanie silosów w organizacji, sprzyjające swobodnemu przepływowi wiedzy w organizacji. Drugi etap miał na celu usamodzielnienie pracowników, którzy z własnej inicjatywy tworzą spotkania dzielenia się wiedzą, korzystając z udostępnionego im narzędzia intranetowego. Podczas trzeciego etapu zaprojektowano i przygotowano do wdrożenia narzędzia intranetowe wspierające wydobywanie wiedzy w organizacji oraz oddolne inicjatywy dzielenia się wiedzą, czyli wyszukiwarkę intranetową, profil pracownika oraz mapę przepływów wiedzy w organizacji. W 2015 r. podczas spotkań dzielenia się wiedzą pracownicy przeszkolili 2600 osób (w 2014 r. – około 1 tys.). Podczas szkoleń prowadzonych przez wewnętrznych trenerów przeszkolonych zostało 7,5 tys. pracowników.