Program Zarządzania Talentami

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2015

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM stanął przed problemem starzejącej się demograficznie grupy kluczowych ekspertów, szczególnie w obszarach technicznych. W związku z tym duża część wiedzy nie zostaje ujawniona, gdyż pracownicy nie chcą bądź nie potrafią się nią dzielić. Program Zarządzania Talentami dedykowany jest pracownikom zatrudnionym na stanowiskach poniżej poziomu dyrektora. Ma on charakter elitarny – poszukiwane były osoby o najwyższym potencjale, zaś wyselekcjonowana grupa Talentów liczy 17 osób (co stanowi mniej niż 1% pracowników spółki). Aktywności rozwojowe w ramach programu są dodatkowe do zadań wykonywanych w ramach zakresu obowiązków i pracownik nie pobiera z tego tytułu specjalnego wynagrodzenia. Program zakładał profesjonalne przygotowanie menedżerów (bądź innych pracowników) pełniących rolę Opiekunów Talentów do tego, aby świadomie i odpowiedzialnie wspierali podopiecznych w zdefiniowaniu celów rozwojowych i określeniu sposobu ich realizowania.