Program Zachęt BHP

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

W PKN Orlen realizowana jest idea „Zero wypadków. Zero pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka” oraz promowane hasło „Budujemy bezpieczną przyszłość”. Program Zachęt BHP motywuje i angażuje pracowników PKN Orlen nie tylko do aktywnego monitorowania środowiska pracy, ale także do proponowania usprawnień eliminujących lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń. Pracownicy pomysły na działania naprawcze mogą zgłaszać do konkursu. Autorzy najlepszych rozwiązań eliminujących lub ograniczających zgłoszone zagrożenia bezpieczeństwa pracy, które będą miały największy wpływ na podniesienie bezpieczeństwa – otrzymują atrakcyjne nagrody.