Program Wstęp do Kariery

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach programu Wstęp do Kariery firma Pelion działająca w sektorze ochrony zdrowia stara się ułatwić młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego. Pelion umożliwia odbycie praktyk zawodowych, staży studenckich, a także bierze udział w Programie Kariera we współpracy z Polską Radą Biznesu oraz Programie Praktykuj w Łodzi organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi i program Młodzi w Łodzi. W 2014 roku praktyki w strukturach grupy kapitałowej Pelion odbyło 21 osób.