Program „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie” – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie to program, dzięki któremu pracownicy firm należących do Grupy GPEC mają szansę na realizację własnych pomysłów na rzecz lokalnej społeczności. W ramach programu mogą oni wykonać prace na rzecz domów dziecka, szpitali, hospicjów, szkół specjalnych, schronisk dla zwierząt czy środowiska naturalnego. Najpierw pracownicy przedstawiają swoje pomysły, następnie wewnętrzna komisja dokonuje ich oceny. Najciekawsze propozycje są realizowane. Każdy zespół ma do dyspozycji jeden dzień na przeprowadzenie projektu. Firma zapewnia środki, w tym finansowe, potrzebne do wykonania zadania oraz dzień wolny na realizację przedsięwzięcia. Program jest skierowany do osób pracujących w różnych działach i na różnych szczeblach. W projektach uczestniczą zarówno członkowie Zarządu, jak też pracownicy obszarów technicznych i administracyjnych.

Na stronie www.wdlz.pl można znaleźć informacje o wszystkich edycjach programu, a także zdjęcia i filmy z realizacji poszczególnych projektów.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UblIrPoMX3g