Program wspierania następnych pokoleń (EY GDS Poland)

Metryka praktyki

Firma: EY Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program wspierania następnych pokoleń (EY GDS Poland) jest jednym z filarów polityki globalnej CR realizowanych przez EY Polska. W ramach tego programu w 2021 roku w EY szczególnie wyróżniły się następujące projekty: Otwarta Firma, Job Shadowing, Innovation Hub, Upskilling Academy, współpraca z MOPS oraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz inicjatywa WrOpenUp. W zakresie tych aktywności odbyły się warsztaty edukujące młodzież, rozwijające innowacyjne myślenia i zdobywanie przydatnych umiejętności potrzebnych w erze transformacji.