Program wspierania innowacyjności

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Zachęcenie pracowników do poszukiwania i opracowywania sposobów na usprawnienie pracy, by następnie wyłonić z nich rozwiązania najlepiej odpowiadające na wyzwania innowacyjności i takie, które są możliwe do wdrożenia w bieżącej działalności, jest głównym celem „Programu wspierania innowacyjności” realizowanego w Grupie Kapitałowej LOTOS. Pierwszą odsłoną programu było zorganizowanie dla pracowników konkursów propagujących aspekt innowacyjności pt. „Od pomysłu do realizacji”.