Program wspierający bezpieczeństwo informacji „Awareness”

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Firma Compensa TU Vienna Insurance Group posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001. Realizuje program wspierający bezpieczeństwo informacji „Awareness”. To seria infografik ostrzegających o najpoważniejszych zagrożeniach sieci dla społeczeństwa informacyjnego oraz opisujących zasady bezpiecznego przetwarzania informacji wewnątrz organizacji. Firma interweniuje również w ten sposób w przypadku zmasowanych kampanii phishingowych oraz zalewu wiadomości spamowych lub scam, informując o zasadach bezpiecznego postępowania w podobnych przypadkach. Zespół IT Security prowadzi również szkolenia w punktach gromadzenia informacji dotyczących zasad ich bezpiecznego transferu.