Program wsparcia seniorów „Na codziennie zakupy”

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu

Sieć Biedronka firmy Jeronimo Martins Polska wspólnie z Caritas Polska przygotowała program wsparcia seniorów „Na codziennie zakupy”. Bieda w coraz większym stopniu dotyczy osób starszych o niskich dochodach, żyjących samotnie, niemających wsparcia rodziny, dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością.

Główny elementem programu jest karta zakupowa, którą można płacić za zakupy w Biedronce. Grupą docelową programu zostały objęte osoby w wieku powyżej 60 lat w trudnej sytuacji finansowej – dochodem do 1300 zł netto na osobę, zamieszkałe samotnie, mające trudności w poruszaniu się. Karta jest doładowywana co miesiąc kwotą 200 zł. Każdemu seniorowi przydzielono także wolontariusza. Biedronka zapewniła finansowanie programu oraz dostarczyła karty, natomiast diecezje Caritas przeprowadziły rekrutację beneficjentów do programu i rekrutację oraz szkolenie wolontariuszy.

W programie w okresie od marca do grudnia 2018 udział wzięło 5300 seniorów, którzy otrzymali karty zakupowe umożliwiające płatność za zakupy w sklepach Biedronka. Dodatkowo w działania dla seniorów zaangażowanych było ponad 1700 wolontariuszy Caritas, którzy mogli wesprzeć seniorów w robieniu zakupów w sklepach Biedronka lub w innych codziennych sprawach.

Wywiady z uczestnikami, wolontariuszami i koordynatorami Caritas wskazują, że program przyczynił się przede wszystkim do znacznej poprawy odżywiania seniorów, którzy dzięki karcie mogą kupować owoce, nabiał, mięso, ryby. Dodatkowe środki przeznaczane są też na wykup leków czy opał.