Program wsparcia pracowników firmy zgodny z nurtem EAP (Employee Assistance Program) – Firma Przyjazna Pracownikom – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: Polska Telefonia Cyfrowa,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Work-life balance
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Przyjazna Pracownikom to zgodny z nurtem EAP (Employee Assistance Program) program Polskiej Telefonii Cyfrowej. Podstawowe założenie EAP polega na dostarczaniu zainteresowanym pracownikom możliwości zapoznawania się z narzędziami służącymi poprawie jakości własnego życia. Program składa się z dwóch części (konsultacyjnej i edukacyjnej) i jest efektem holistycznego spojrzenia na pracownika jako na człowieka. Podstawową zasadą części konsultacyjnej jest stały dostęp do konsultanta wewnętrznego. Konsultant to osoba mająca kompetencje w zakresie pracy psychologicznej. Rolą konsultanta jest rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się pracownik, i odpowiednie zastosowanie środków zaradczych. Program pozwala zadbać o pracownika, nie tylko uwzględniając jego otoczenie zawodowe. W ramach spotkań z pracownikami opracowany został dedykowany pakiet warsztatów dla kobiet, wspierający i rozwijający ich kompetencje menedżerskie.