Wsparcie osób uchodźczych z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

CEMEX Polska zapewniła wsparcie uchodźcom z Ukrainy, szczególnie w Chełmie, mieście położonym blisko granicy z Ukrainą, gdzie znajduje się największy zakład firmy – Cementownia Chełm. Zależało nam, żeby nasze działania wobec kryzysu uchodźczego miały charakter długofalowy i przyczyniały się do świadczenia systemowej pomocy. W 13. Konkursie „Fabryka Pomysłów” Fundacja dofinansowała 12 projektów, dot. włączenia ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji oraz integrację środowisk  polskich i ukraińskich w ośmiu lokalizacjach w Polsce, na łączną kwotę prawie 100 tys. złotych. Dodatkowo przekazano darowiznę 400 tys. zł na rzecz Agencji ONZ ds. Uchodźców