Program Work & Care

Metryka praktyki

Firma: ROHLIG SUUS Logistics,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach programu Work & Care Academy realizowany jest projekt „Hear me” oraz „Praca z napędem hybrydowym”, które wspierają pracowników ROHLIG SUUS Logistics w utrzymaniu równowagi fizycznej i psychicznej. Inicjatywa „Hear me” daje wszystkim pracownikom możliwość raz w miesiącu indywidualnej konsultacji z psychologiem. Każdy, kto czuje potrzebę rozmowy o emocjach, może skorzystać ze spotkania w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej; udział jest anonimowy. W ramach programu „Praca z napędem hybrydowym” cyklicznie prowadzone są spotkania i publikowane są materiały na temat pracy hybrydowej.