Program wolontariatu „Zespół FitHeroes biegnie z pomocą”

Metryka praktyki

Firma: VanityStyle,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Społeczność to serce VanityStyle, dlatego właśnie powstał oddolny program wolontariatu „Zespół FitHeroes biegnie z pomocą”. W jego ramach pracownicy zgłaszają swoje projekty wolontariackie, skupione na pomocy grupom marginalizowanym (dzieciom czy seniorom), jak i zwierzętom. W okresie od września do grudnia 2021 r. wsparli oni darowizną 9 tys. zł oraz zaangażowaniem pracowników Fundację SAVE Wildlife Conservation Fund. Dzięki darowiźnie oraz funduszom zebranym przez pracowników podczas charytatywnej licytacji przedmiotów oraz aukcji ciast udało się zakupić obrożę telemetryczną dla wilka Geralta. W 2021 r. głównym beneficjentem programu była Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund. Została przekazana darowizna od firmy w wysokości 9 000 zł, jak i też od samych pracowników w wysokości 1 568 zł (zebrana za pomocą wewnętrznych aukcji i „sprzedaży” wypieków) na zakup obroży telemetrycznej dla wilka Geralta. Zespół projektowy FitHeroes miał pięciu członków, ale każdy pracownik VS również wspierał akcję poprzez np. wystawienie przedmiotów na licytację, przyniesienie ciasta, zaproponowanie imienia wilka w wewnętrznym konkursie. Do licytacji zostało zgłoszonych 20 przedmiotów, z których cały dochód został przeznaczony na akcję charytatywną. Projekt FitHeroes trwał od września od połowy grudnia. Działania CSR są niezwykle istotne w budowaniu lojalności i zaangażowania pracowników. Pracownik, który jest dumny z firmy, który wykonuje zadania, z którymi się utożsamia, jest też pracownikiem, który pracuje z chęci, nie z obowiązku i który wiąże swoją przyszłość z daną firmą. Dzięki poświęcaniu swojego czasu i zaangażowania na prowadzony lub wspierany przez siebie projekt, pracownik odczuwa realny wpływ na działania i fundusze firmy, a także na rozwiązywane przez siebie problemy społeczne lub środowiskowe. Beneficjent tegorocznego programu jest gatunkiem chronionym w Polsce, zaś jego zaobrożowanie pomaga dbać o jego bezpieczeństwo, zbierać informacje o zwyczajach życiowych wilków, które obszary regionu są szczególnie ważne dla wilków, a także, w których miejscach wilki przekraczają lokalne drogi, by móc tam składać wnioski o ograniczenia prędkości.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6872146761763307520

https://www.facebook.com/SAVE.WildlifePL/posts/3923661154403878

https://www.facebook.com/SAVE.WildlifePL/posts/3968540859915907