Program Wolontariatu Sanofi

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Według raportu „Zaangażowanie społeczne Polaków”, w wolontariat zaangażowanych było w ostatnich latach 18% badanych. Sanofi, firma farmaceutyczna oferująca innowacyjne leki, postanowiła podnieść ten wskaźnik. Pracownicy postanowili zaoferować swój czas i kompetencje, by wspierać lokalną społeczność, w sposób oparty na innowacjach społecznych. Wraz z Dobrymi Pomysłami „ę” zainicjowali Wolontariat, w ramach którego będą rozwiązywać problemy seniorów, zwrócą uwagę na sens zdrowego gotowania czy oswoją przestrzeń miejską.

Program Wolontariatu Sanofi, stworzony z partnerem społecznym – Dobrymi Pomysłami „ę” (dawniej Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)  opiera się na innowacjach społecznych. Jego celem jest trwała poprawa jakości życia społeczności, co wpisuje się w strategię CSR Sanofi w Polsce. Zakłada wolontariat kompetencyjny, nie konwencjonalny (charytatywny). Polega na oferowaniu wolnego czasu oraz umiejętności oraz zakłada wzajemne oddziaływanie – wolontariusze w zamian uczą się nowych rzeczy od osób, które wspierają. Pracownicy wybrali pięć projektów wolontariackich, na które oddali łącznie ponad 300 głosów. Odpowiadają one na realne problemy społeczne – dotyczą aktywizacji seniorów, tworzenia więzi międzyludzkich czy wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych. Są to:

  • Wokół stołu – przez wspólne gotowanie dzieci i dorosłych, chcemy rozwinąć zainteresowanie zdrowym i racjonalnym odżywianiem,
  • Cała Praga śpiewa – aktywizacja seniorów z odwołaniem do ich wspomnień, kultury i tradycji, w formie śpiewania i organizowania koncertów zespołu seniorów z warszawskiej Pragi,
  • Dom. Projekt o przestrzeni domowej starszych osób – na podstawie informacji o życiu starszych osób, uczestnicy pod będą wymyślać rozwiązania i przygotowywać obiekty ułatwiające życie seniorom,
  • Rośnij WAW – zielona mapa Warszawy – celem projektu jest stworzenie graficznej mapy unikatowych, zielonych miejsc Warszawy, będącej przewodnikiem spacerowym,
  • Autentyzm – projekt łączy fotografie rodzinne i wstęp do geneaologii.

Udało się dotrzeć z informacją o wolontariacie do niemal wszystkich pracowników warszawskiego biura firmy (300 osób). Udało się grupę blisko 30 wolontariuszy, realizujących 5 programów wolontariackich.