Program Wolontariatu Pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego”

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Od 2009 roku mBank prowadzi Program Wolontariatu Pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego”, realizowany w formie konkursu grantowego. Trzy razy w roku pracownicy mogą zgłaszać swoje propozycje działań wolontariackich i uzyskać na nie grant w wysokości do 2 tys. zł. W każdej edycji konkursu granty przyznawane są maksymalnie 10 projektom. Dotychczas dofinansowano 100 inicjatyw; w samym 2014 roku – 21 projektów, w realizacji których uczestniczyło 163 wolontariuszy. Zaangażowali się oni m.in. w przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych; zorganizowali także zajęcia z zakresu ekonomii i matematyki w szkołach podstawowych. Ponadto raz w roku pracownicy głosują na 3 najlepsze akcje wolontariatu. Laureaci otrzymują nagrodę finansową od 1 do 3 tys. zł na dowolny zakup na rzecz beneficjenta nagrodzonego projektu.