Program Wolontariatu Pracowniczego „Wykaż się inicjaTYwą”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego „Wykaż się inicjaTYwą” jest zwiększenie zaangażowania pracowników Grupy Raben w sprawy lokalnej społeczności i zachęcenie ich do działań wolontariackich. Firma dofinansowuje wybrane projekty kwotą 1600 zł netto. W 2014 roku w 40 zlokalizowanych w Polsce oddziałach pracownicy zgłosili ponad 40 pomysłów na projekt społeczny. Suma przeznaczona na ich realizację wyniosła ponad 50 tys. zł. O wyborze projektów decydowały lokalne komisje, znające problemy konkretnych regionów i społeczności. W przyszłości firma planuje rozszerzyć praktykę o wolontariat kompetencyjny