Program wolontariatu pracowniczego w Siemens

Metryka praktyki

Firma: Siemens,
Branża: Energetyka, Przemysł elektromaszynowy, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program wolontariatu pracowniczego jest realizowany przez dział HR Siemens od 2010 roku. Jego filarami są: projekty wolontariackie dofinansowywane przez firmę, Dzień Wolontariusza w Siemensie oraz promowanie świadomego pomagania. W skali roku prowadzonych jest kilkanaście projektów o łącznej puli darowizn celowych 75–100 tys. zł. Wsparcie finansowe udzielane jest organizacjom pozarządowym wybranym przez pracowników firmy.