Program wolontariatu pracowniczego „Pomagamy”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program wolontariatu pracowniczego „Pomagamy” powstał w 2014 roku jako projekt realizowany przy współpracy Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacji PGE – Energia z Serca. Polega on na przyznawaniu dofinansowania na realizację projektów społecznych, opracowanych i zgłoszonych przez zespoły wolontariackie. W pierwszej edycji zgłoszonych zostało 60 wniosków. Kapituła wybrała 30. Łącznie zaangażowanych w program wolontariatu było 107 wolontariuszy z GK PGE oraz ok. 100 osób spoza firmy. Pracownicy poświęcili na działalność wolontariacką blisko 4 tys. godzin. Nad realizacją wszystkich projektów czuwało grono 11 koordynatorów.