Program wolontariatu pracowniczego Lafarge

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2014

W 2014 roku powstał program wolontariatu pracowniczego Lafarge. W jego ramach pracownicy proponują projekty na rzecz społeczności lokalnych, które chcieliby zrealizować. Wolontariusze w 2014 roku – w godzinach pracy – zajmowali się inicjatywami dotyczącymi ochrony środowiska i bioróżnorodności (zbieranie śmieci, sadzenie drzew, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży o owadach), odnawiania pomieszczeń szkolnych, lokalnych świetlic i stacji ekologicznych, edukacji w przedszkolach i szkołach związanej z zasadami bezpieczeństwa i ekologicznego trybu życia oraz organizacji Dnia Dziecka w Wolnej Strefie Lafarge w Muzeum Narodowym w Kielcach. W 25 projektach wzięło udział 241 wolontariuszy, przepracowując społecznie 2802 godziny.