Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Na zasadzie konkursu grantowego działa również uruchomiony we wrześniu 2013 roku Program Wolontariatu Pracowniczego w Polpharmie. Jego celem jest zaoferowanie wszystkim pracownikom Grupy Polpharma możliwości wolontariackiego zaangażowania się w swojej społeczności lokalnej oraz zjednoczenie zatrudnionych osób wokół motta firmy: „Ludzie pomagają Ludziom”. W pierwszej edycji dofinansowanie otrzymało 20 projektów z całej Polski, w których udział wzięło ponad 100 wolontariuszy. Ich działania objęły ponad 1 tys. beneficjentów.

Dowiedz się więcej: