Program Wolontariatu Pracowniczego CEMEX – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma CEMEX, która ma cementownie w całym kraju, w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego, stara się angażować pracowników w życie i problemy lokalnych społeczności. Podstawowym założeniem programu jest tworzenie rzeczywistego poczucia zaangażowania pracowników w życie społeczności lokalnych, budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku zewnętrznym i wśród pracowników. Poprzez wsparcie finansowe dla grup wolontariuszy, w skład których wchodzą pracownicy, CEMEX Polska efektywniej wykorzysta środki, które przeznacza na działalność prospołeczną. U podstaw tej inicjatywy leży przekonanie, że pracownicy CEMEX posiadają wiedzę dotyczącą lokalnych społeczności, ich potrzeb i problemów. W trakcie trwania pierwszego roku i zorganizowanych dwóch konkursów grantowch napłynęły 24 wnioski (175 osób zgłaszających chęć do działania). Pracownicy zrealizowali 6 projektów, a kolejnych 9 zrealizowanych zostało w pierwszym kwartale 2012. Pracownicy w konkursach grantowych mogą otrzymać wsparcie w wysokości od 4 do 8 tysięcy zł na realizację swojego projektu. Wolontariat zainaugurowany został przez zarząd CEMEX, który wraz z rodzinami sadził drzewa na terenie rekreacyjnym w gminie Mstów położonej w pobliżu Cementowni. W program zaangażowani są koordynatorzy projektu z Działu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu oraz ambasadorzy lokalni. Dział Komunikacji, który prowadzi projekt dba, aby ambasadorzy zawsze mieli aktualne informacje oraz niezbędne w pracy narzędzia, takie jak ulotki, plakaty i gadżety promocyjne. Ambasadorzy ułatwiają przełamywanie barier przed przystąpieniem pracowników do programu – dla wielu osób łatwiejszy jest kontakt z kimś, kogo znają z własnego środowiska. W CEMEX ambasadorami są osoby, które nie tylko wyraziły na to chęć, ale również posiadają już pewne doświadczenie w tego typu działaniach.