Program wolontariatu „Działam, bo lubię” – Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program wolontariatu pracowniczego Działam, bo lubię jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pracowników Credit Agricole Bank Polska działaniami wolontariackimi. Program składa się z trzech elementów: Mapy Inicjatyw, Programu Grantowego oraz kampanii edukacyjnej „Bank z klasą”. Mapa Inicjatyw została uruchomiona 15 października 2012 roku i jest zbiorem wszystkich działań wolontariuszy – pracowników banku z całej Polski. Projekty wolontariackie, w których uczestniczyli bądź nadal uczestniczą pracownicy, można opisać w specjalnym formularzu dostępnym w intranecie banku. Zostają one następnie umieszczone na interaktywnej mapie Polski, do której dostęp mają wszyscy pracownicy. Do Mapy Inicjatyw można zgłaszać aktywności z wszelkich obszarów wolontariatu, począwszy od najdrobniejszych jednorazowych akcji po regularną pracę na rzecz innych. Inicjatywy zgłoszone do Mapy Inicjatyw są nie tylko prezentacją aktywności pracowników, ale także inspiracją dla innych i zachętą do wspólnych działań. Pierwsza edycja Programu Grantowego ruszyła 5 listopada 2012 roku. Daje on szansę pracownikom na zdobycie dofinansowania na realizację własnych działań wolontariackich. O tym, które z projektów zostaną dofinansowane, decydują wszyscy pracownicy banku w otwartym głosowaniu w intranecie. Głosowanie podczas pierwszej edycji programu wystartowało 5 grudnia 2012 roku, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W wyniku głosowania granty zostały przyznane 15 projektom. Nad Programem Grantowym czuwa Rada Wolontariatu składająca się z przedstawicieli różnych obszarów banku i jednego członka Zarządu.