Program wolontariatu dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Avon Cosmetics Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Misją Avon Cosmetics Polska jest tworzenie lepszego świata dla kobiet i dla nas wszystkich. Firma wprowadziła program wolontariatu dla pracowników. Inicjatywa zachęca do indywidualnego zaangażowania w działania charytatywne. Każdy pracownik otrzymuje dodatkowe 3 dni płatnego urlopu, które może przeznaczyć na wolontariat na rzecz wybranej instytucji. Dni wolne przysługują wszystkim osobom w każdym roku kalendarzowym i niezależnie od formy zatrudnienia. Firma rekomenduje przede wszystkim wspieranie głównych kampanii marki: Avon Kontra Przemoc i Avon Kontra Rak Piersi oraz organizacji, których programy są związane z profilaktyką raka piersi, eliminacją przemocy wobec kobiet, wspieraniem ich niezależności finansowej i społecznej. Wśród innych rekomendacji znajdują się również działania na rzecz ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i ekologii.