Program wellbeingowy SMILE

Metryka praktyki

Firma: LUX MED,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

LUX MED zatrudnia ponad 19 tys. osób. Dla pracowników powstał program wellbeingowy SMILE, który opiera się na czterech filarach: zdrowe ciało, zdrowy umysł, zdrowe relacje, zdrowe miejsce pracy. Inicjatywy zrealizowane w ramach przedsięwzięcia w 2021 r. to spotkanie z mistrzynią olimpijską Marią Andrejczyk; utworzenie Sportowej Społeczności LUX MED (obecnie ponad 100 osób); „Ergonomia to nie astronomia” – o zdrowej postawie; „Tydzień Zdrowia Psychicznego” – szkolenia dotyczące m.in. psychoonkologii; „Zmierz się z ciśnieniem” – zachęcanie do regularnego badania; spotkania z psychologiem – webinary, szkolenia. Wszystkie działania wellbeingowe LUX MED są oceniane przez pracowników za pośrednictwem ankiet, a odbiór poszczególnych inicjatyw jest na bieżąco monitorowany przez zespoły projektowe. Jest także liczony udział pracowników w poszczególnych inicjatywach programu SMILE – w 2021 roku wzięło w nich udział prawie 2 tysiące pracowników. Satysfakcja pracowników z działań wellbeingowych oceniana jest także podczas cyklicznych badań People Pulse odbywających się raz na pół roku. Stwierdzenie „mam poczucie wsparcia w dbaniu o swoje zdrowie i dobre samopoczucie” w listopadowym badaniu uzyskało wynik 88/100 i był to wynik o jeden punkt lepszy niż w poprzedniej edycji badania. Realizacja programu wellbeingowego SMILE pozwala firmie budować lojalność pracowników i tworzyć wyjątkowe miejsce pracy. Adresaci działań mają poczucie, że pracodawcy zależy na ich zdrowiu i dobrym samopoczuciu, co potwierdzają wyniki badań satysfakcji.