Program Wellbeingowy dla pracowników – Be Well At EFL

Metryka praktyki

Firma: Europejski Fundusz Leasingowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program wellbeingowy dla pracowników – Be Well At EFL jest realizowany w 4 kluczowych obszarach: EFL my place, EFL my passion, EFL my responsibility, EFL my family. Jest skierowany do kadry Europejskiego Funduszu Leasingowego. Przygotowano go we współpracy z ekspertami wellbeingu, sportu i zdrowego stylu życia. Celem programu jest integracja, włączanie i wsparcie pracowników w obszarze zdrowia oraz budowania dobrych relacji, zarówno w pracy, jak i w rodzinie. W ramach programu pracownicy regularnie korzystają m.in. z aktywności sportowych, szkoleń i webinarów dotyczących zdrowia, spotkań integracyjnych. W 2022 r. w różnych inicjatywach programu wellbeingowego wzięło udział ponad 4700 uczestników. Firma planuje kontynuować działania wellbeingowe w kolejnych latach.