Program well-being

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2014

Well-being, czyli ogólne dobre samopoczucie i zadowolenie z życia – które wiąże się z harmonią między sferami: cielesną, intelektualną i duchową – jest ważnym elementem kultury organizacyjnej NUTRCIA Polska. W 2014 roku firma skupiła się m.in. na inspirowaniu pracowników w zakresie: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, ergonomii, efektywności osobistej, relaksacji, radzenia sobie ze stresem i kosmetologii. Firma organizowała w tym zakresie warsztaty, akcje, spotkania, a także sesje Lunch & Learn (w przerwie lunchowej uczestnicy poznawali interesujący temat i jedli posiłek przygotowany w konsultacji ze specjalistami ds. żywienia).