Program wdrożeniowy „Introduction” dla nowych pracowników – Skanska Property Poland

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program wdrożeniowy „Introduction” dla nowych pracowników Skanska Property Poland ma im pomóc jak najszybciej odnaleźć się w nowym miejscu pracy. Dowiadują się, na czym polega działalność firmy, z jakich działów się składa, kto w nich pracuje oraz jakie obowiązują formalne i nieformalne zasady. Nowy pracownik – zanim rozpocznie pracę – otrzymuje pakiet informacji na temat organizacji, w tym „Gotowi, do biegu, Start!” – przewodnik dla nowych pracowników. Pierwsze dni pracy wypełnione są szkoleniami wprowadzającymi, tak aby nowe osoby zaczynające pracę w tym samym momencie mogły się poznać. Każdy nowy pracownik dostaje się pod opiekę tzw. buddy, czyli osoby, która wprowadza go w kulturę i zwyczaje firmy. Funkcję „buddy” mogą pełnić osoby, które są w Skanska dłużej, pracują na podobnym stanowisku i mają predyspozycje do dzielenia się wiedzą. Dodatkowo w ciągu pierwszych dwóch miesięcy pracy nowy pracownik spotyka się z przedstawicielami wszystkich działów. Poprzez prezentacje i dyskusje poznaje zasady funkcjonowania danego departamentu, ludzi, którzy w nim pracują, oraz relacje pomiędzy danym działem a jego codziennymi obowiązkami. Programem „Introduction” zarządza dział HR, który dba o sprawność procesu wprowadzenia nowej osoby, organizuje spotkania i prezentacje, współpracuje z „buddą” oraz jest w stałym kontakcie z nowym pracownikiem. Programem zostało objętych ponad 30 osób (100% zatrudnionych od momentu wdrożenia programu).