Program VWolontariat

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program VWolontariat jest formą wolontariatu pracowniczego Volkswagen Motor Polska polegającą na wsparciu finansowym (w wysokości każdorazowo do 10 tys. zł) przez firmę inicjatyw pomocowych realizowanych przez pracowników w czasie wolnym od pracy. Kryterium wyboru projektów do dofinansowania jest liczba wolontariuszy (w tym spoza VW MP) zaangażowanych w dane działanie. W roku 2014 roku skoncentrowano się na potrzebach edukacji dzieci i młodzieży oraz ich rozwoju fizycznym w czasie wolnym.