Program Ty – ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór piersi – Avon Cosmetics Polska

Metryka praktyki

Firma: Avon Cosmetics Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W ramach Wielkiej Kampanii Życia „Avon Kontra Rak Piersi”, zostało stworzone ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór piersi. Program TY powstał przy współpracy firmy Avon Cosmetics Polska i Amplico Life. Ubezpieczenie jest dostępne od maja 2004 roku i jest skierowane wyłącznie do 250 tysięcy konsultantek/konsultantów firmy Avon w wieku 18-65 lat.

Formalności dotyczące przystąpienia do Programu TY zostały bardzo uproszczone. Trzeba wypełnić krótki jednostronicowy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej, który należy przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz dokonać pierwszej wpłaty. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Amplico przesyła polisę ubezpieczeniową.

W ramach półrocznej składki w wysokości 49 złotych miesięcznie osoba ubezpieczona może otrzymać świadczenie do 55 tysięcy złotych, a wysokość wypłaty zależy od stadium zdiagnozowanej choroby. W ten sposób osoba chora uniezależnia się od publicznej służby zdrowia i ma możliwość podjęcia szybkiego, profesjonalnego leczenia u najlepszych specjalistów.

Warunki Programu TY zapewniają wydanie w dowolny sposób otrzymanych z polisy pieniędzy, gdyż osoba ubezpieczona nie ma obowiązku przedstawiania Towarzystwu rachunków za leczenie. Dodatkowo 10% z każdej wpłaconej składki zasila konto Wielkiej Kampanii Życia, a uzyskane w ten sposób pieniądze są przeznaczane przez Avon na realizację kolejnych projektów szerzenia wiedzy w ramach profilaktyki raka piersi.

W maju 2004 konsultantki otrzymały pakiet informacyjny wraz z wnioskiem o przystąpienie do ubezpieczenia oraz były regularnie informowane na temat programu: w wewnętrznych wydawnictwach, podczas spotkań z przedstawicielkami Avonu, na stronie internetowej, oraz w ramach dyżurów agentów ubezpieczeniowych w Centrach Obsługi Konsultantek. Do programu przystąpiło kilka tysięcy Konsultantek, do tej pory nie zostało wypłacone żadne świadczenie.