Program Twoja ścieżka do kariery

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Twoja ścieżka do kariery to nazwa programu letnich praktyk studenckich, jaki w lipcu 2014 roku uruchomiła firma TRI (Poland). Inicjatywa skierowana była do studentów IV i V roku kierunków technicznych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej. Program praktyk rozpoczął się od szkolenia wprowadzającego, poświęconego historii, klientom oraz produktom firmy. Następnie studenci zaproszeni zostali do udziału w szkoleniu San Gen Sughi, w trakcie którego wprowadzani byli w narzędzia zarządzania procesami produkcyjnymi. W projekcie wzięło udział 10 studentów.