Program Tłumacz Migam

Metryka praktyki

Firma: PKP,
Branża: Energetyka, Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2015

PKP od kilku lat poszukuje innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się m.in. do poprawy komfortu podróżnych o ograniczonej mobilności. W związku z tym we współpracy z Fundacją Grupy PKP, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz Business Link zainaugurowano I edycję konkursu skierowanego do młodych przedsiębiorców. Konkurs stanowił również dobrą okazję do dialogu społecznego z otoczeniem w obszarze innowacyjności. Za zwycięski projekt uznano Program Tłumacz Migam, który ma na celu poprawę komfortu podróżnych głuchych i słabosłyszących na dworcach, poprzez możliwość tłumaczenia języka migowego online. Program został udostępniony do użytku 13 grudnia 2015 r. w 10 InfoDworcach (punktach pomocy podróżnym zlokalizowanych na największych dworcach na terenie całego kraju), a w kolejnych 2 pojawił się w połowie stycznia 2016 r.