Program Świadoma Energia – RWE Polska

Metryka praktyki

Firma: RWE Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2013

Edukacja konsumencka niejednokrotnie dotyczy również kwestii środowiskowych, na co dowodem są działania prowadzone przez RWE Polska ujęte w programie Świadoma Energia. Kluczową jego częścią stało się ogólnopolskie badanie świadomości energetycznej Polaków, którego celem była identyfikacja najczęstszych sposobów oszczędzania energii w polskich gospodarstwach domowych oraz firmach, a także poznanie postaw i zachowań Polaków związanych z racjonalnym korzystaniem z energii w domu i miejscu pracy. W ramach kampanii Świadoma Energia dostępne były porady dotyczące oszczędzania energii, które można znaleźć na stronie internetowej www.rwe.pl/oszczedzam. Dodatkowo serwis ten za pomocą interaktywnego quizu umożliwia porównanie poziomu własnej świadomości energetycznej z wiedzą i zachowaniami ogółu Polaków. Przygotowano także specjalny kalkulator energetyczny, który pozwala w praktyczny sposób sprawdzić, ile zbędnej energii zużywamy w ciągu roku. Do dyspozycji przedsiębiorców RWE przekazało specjalny przewodnik biznesowy „Jak oszczędzać energię w firmie”.

Dowiedz się więcej