Program SUSA – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Nestlé Polska wprowadziła systemowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo w miejscu pracy, które wiąże się z Polityką Nestlé z Zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W 2007 r. rozpoczęto wdrażanie systemu BBS (Behevioral Based Safety) w ramach którego od 2008 r. realizowany jest program SUSA (ang. SAFE AND UNSAFE ACTS), mający na celu zmianę kultury bezpieczeństwa.

Głównym celem programu jest zaangażowanie pracowników we włączenie się w ocenę bezpieczeństwa miejsca pracy. Wybrani i przeszkoleni pracownicy – obserwatorzy, przyglądając się pracy pozostałych osób, inicjują rozmowy o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka związanego z wypadkami w miejscu pracy. Program buduje poczucie współodpowiedzialności wszystkich pracowników za wspólne bezpieczeństwo oraz ułatwia postępowanie według zasad bezpieczeństwa.

Od momentu wdrożenia programu liczba wypadków w 2011 roku spadła o 50% w porównaniu do 2007 roku. Wdrażanie programu przebiegało podobnie w każdym zakładzie: pierwszy etap to szkolenie obserwatorów, drugi – wprowadzenie systemu obserwacji. W 2010 r. przeprowadzone zostały szkolenia BHP, którymi objęte zostało 100% załogi zakładów produkcyjnych i Centrów Dystrybucyjnych fabryk, dzięki czemu wszyscy pracownicy  mogli zostać obserwatorami SUSA. W 2011 roku rozpoczął się proces komunikacji do pracowników warszawskiego biura. Pracownicy uświadamiani są, że im więcej niebezpiecznych zachowań i sytuacji potencjalnie wypadkowych zostanie wychwyconych, tym efektywniej można zapobiegać poważnym wypadkom.