Program Sugestii Pracowniczych

Metryka praktyki

Firma: Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Program Sugestii Pracowniczych to projekt, dzięki któremu pracownicy fabryk Nowy Styl mogą zgłaszać pomysły usprawnień technologicznych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu, że mogą śledzić status swoich zgłoszeń, mają pewność, że są one rzetelnie oceniane, a jeśli przejdą pozytywnie weryfikację – wdrażane. Oprócz premii za każde zgłoszenie, przyznawane są też nagrody roczne za najlepsze pomysły i dla uczestników, którzy byli najaktywniejsi. Dzięki programowi pracownicy otrzymali przestrzeń i zachętę do zgłaszania wszelkich usprawnień i innowacji mogących zwiększyć bezpieczeństwo pracy i wydajność produkcji.