Program Sugestii Pracowniczych Grupy Nowy Styl

Metryka praktyki

Firma: Grupa Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Program Sugestii Pracowniczych (PSP) przyczynia się do wykorzystania potencjału innowacyjnego pracowników fabryki Grupy Nowy Styl, buduje wśród nich kulturę odpowiedzialności i bezpieczeństwa, a także identyfikację z firmą. Służy zbieraniu inicjatyw i pomysłów pracowników dotyczących usprawnień technologicznych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu oraz bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych Grupy Nowy Styl. Przez uruchomienie programu chcieliśmy usprawnić analizę zgłaszanych dotąd pomysłów i zmotywować pracowników do większej aktywności w tym zakresie. Stworzyliśmy jasne zasady programu oraz efektywne ścieżki oceny i weryfikacji pomysłów, które komunikujemy pracownikom podczas szkoleń, a także system nagród premiujący najbardziej pomysłowych pracowników. Każdy pomysł jest spisywany na formularzu, rejestrowany, a następnie weryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli okazuje się przydatny, to planuje się jego realizację. Weryfikowana jest nie tylko jego przydatność w zgłoszonym zakładzie czy na stanowisku, ale też w innych fabrykach. Każdorazowo ocenia się korzyści, jakie jego wdrożenie może przynieść firmie.

W każdym zakładzie jest dedykowany koordynator programu. Uczestnicy mogą śledzić status swoich zgłoszeń, dzięki czemu mają pewność, że są rzetelnie oceniane, a jeśli przejdą pozytywnie weryfikację – wdrażane. Oprócz premii za każde zgłoszenie, przyznawane są też nagrody roczne za najlepsze pomysły i dla uczestników, którzy byli najaktywniejsi. W 2016 roku było 1178 zgłoszeń, 777 – zrealizowanych lub w trakcie realizacji; 1,7 sugestii przypadło średnio na jednego pracownika fabryki od początku trwania programu.