PROGRAM STYPENDIANY INTERCULTURA

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Dzieciom pracowników w wieku 14–17 lat Ferrero oferuje program stypendialny INTERCULTURA. Program umożliwia zdobycie doświadczenia edukacji międzykulturowej. Uczestnik spędza rok szkolny za granicą, mieszka u rodziny goszczącej i uczęszcza do szkoły. Podczas programu uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz nową kulturą i innymi zwyczajami. Uczestniczy w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania miejscowych organizacji. Dzięki realizacji programu przez Ferrero Polska Commercial wzrasta atrakcyjność zatrudnienia w firmie.