Program stypendialny „Na rodzinę można liczyć” – IKEA Retail

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Chcąc wesprzeć uczniów, których sytuacja życiowa nie pozwala na pełny dostęp do edukacji pozaszkolnej i rozwój talentów, IKEA Retail we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja opracowała program stypendialny Na Rodzinę Można Liczyć. Pierwsza edycja programu trwała od 9 lipca do 19 sierpnia 2012 roku. Brały w niej udział wszystkie sklepy IKEA w Polsce. Utworzono Fundusz Stypendialny, na którym gromadzone były środki na stypendia edukacyjne dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych, a także szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozwój dzieci mógł wesprzeć każdy członek IKEA FAMILY. Za każde okazanie karty IKEA FAMILY przy kasie podczas zakupów w sklepie IKEA firma przekazywała 50 gr na Fundusz Stypendialny. Do programu mogła przystąpić każda szkoła w Polsce, która do 15 września 2012 roku wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała umowę z Fundacją Świętego Mikołaja. Uczniowie mogli składać wnioski o stypendia do 26 września, a lista stypendystów została ogłoszona w październiku 2012 roku. Na konto Funduszu Stypendialnego wpłynęło 146 769,50 zł (najwięcej zebrał sklep IKEA w Katowicach: 25 024 zł). IKEA podwoiła zgromadzone środki i przekazała na stypendia edukacyjne łącznie 293 539 zł. Środki otrzymane od IKEA i dodatkowo 1461 zł od Fundacji Świętego Mikołaja zostały rozdzielone wśród 147 uczniów (stypendium w wysokości 2 tys. zł wypłacane w 10 transzach) w 108 szkołach.

Więcej informacji