Program stypendialny Klasa

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program stypendialny Klasa to autorskie działanie Fundacji BNP Paribas przy BNP Paribas Bank Polska zapewniający uzdolnionym absolwentom szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Program jest skierowany do uczniów pochodzących z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, których nie byłoby stać na kontynuowanie nauki w liceach poza miejscem zamieszkania. Fundacja zapewnia pełne wsparcie finansowe w trakcie 4 lat nauki w liceum (m.in. internat, wyżywienie, podręczniki), stypendium finansowe na I roku studiów, udział w obozach: językowym i wakacyjnym. W roku szkolnym 2020/2021 roku do programu dołączyło 26 stypendystów. W tym roku szkolnym w programie uczestniczyło 83 stypendystów z całej Polski. Bank BNP Paribas od początku istnienia przekazał na ten cel ponad 25,5 mln złotych.