Program stypendialny INTERCULTURA

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Dzieciom pracowników, które są w wielu 14–17 lat, Ferrero Polska Commercial oferuje program stypendialny INTERCULTURA. Umożliwia on zdobycie doświadczenia edukacji międzykulturowej. Uczestnik spędza rok szkolny za granicą, mieszka u rodziny goszczącej i uczęszcza tam do szkoły. Uczeń ma wtedy nieustanny kontakt z obcym językiem oraz nową kulturą i innymi zwyczajami. Uczestniczy w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach.  Dzięki temu programowi uczestnik buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. Doświadczenie obcej kultury poszerza horyzonty, dzięki czemu młody człowiek często zaczyna dostrzegać we własnym kraju i regionie cechy i zjawiska, których wcześnie nie zauważał. Co roku w programie bierze udział dwoje dzieci pracowników w wieku szkolnym. Pracownicy Ferrero mają poczucie, iż firma dba nie tylko o nich i ich efektywność ale również aktywnie angażuje się w rozwój i edukację ich dzieci. Wpływa to bardzo korzystnie na wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy.