Program stypendialny dla studentów Akademii Sztuki Wojennej

Metryka praktyki

Firma: Polska Grupa Zbrojeniowa,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Polska Grupa Zbrojeniowa uruchomiła Program stypendialny dla studentów Akademii Sztuki Wojennej umożliwiającego wyłonienie utalentowanych młodych ludzi, którzy chcą tworzyć innowacyjne rozwiązania dla polskich firm odpowiadających za bezpieczeństwo narodowe, oraz na wspieraniu ich rozwoju.

Celem programu jest wypełnienie luki pomiędzy kwalifikacjami absolwentów a popytem pracodawców na kadry o ściśle określonych kompetencjach zawodowych. Program Stypendialny PGZ dla studentów Akademii Sztuki Wojennej jest skierowany do 10 najlepszych studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia. Stypendyści są wyłaniani przez Społeczną Rade Stypendialną (przedstawiciel PGZ SA, MON, ASzWoj, samorządu studenckiego) spośród studentów z najwyższą średnią ocen, angażujących się w działalność o charakterze naukowym i odnoszących na tym polu sukcesy. Otrzymują roczne stypendium naukowe o wartości 9 tys. PLN netto, wypłacane w miesięcznych ratach. Jednocześnie stypendyści są zachęcani do dokładniejszego poznania specyfiki i działalności polskich spółek, które codziennie pracują nad technologią i nowoczesnymi produktami chroniącymi ludzkie życie.

PGZ planuje zwiększyć skalę Programu Stypendialnego poprzez rozszerzenie go na inne uczelnie techniczne i wojskowe w kraju. Chce także dokładniej sprofilować go zgodnie z kierunkami rozwoju poszczególnych spółek tworzących polski koncern zbrojeniowy. Spółka aktualnie analizuje potencjał kolejnych uczelni, a także potrzeby kompetencyjne grupy kapitałowej. Rozszerzenie Programu możliwe jest już od najbliższej edycji (r.a. 2018/2019).

Więcej informacji: