Program Stop Wypadkom

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program Stop Wypadkom polega na zbudowaniu modelu zgłaszania i reagowania na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Stworzono regułę, na której oparto wskaźnik dla realizacji i oceny programu. Wskaźnik S3 uzależniony jest od liczby rejestrowanych wypadków w danym miejscu pracy. Zakłady produkcyjne zostały podzielone na obszary funkcjonalne, a ich menedżerom został przydzielony wskaźnik S3 w konkretnej wartości. Zaistnienie wypadku powoduje konieczność osiągnięcia wskaźnika S3 wyższego o 1 niż zaplanowany dla danego obszaru. Większa liczba zdarzeń wypadkowych oznacza więc oczekiwanie większej aktywności od menedżerów i pracowników w zakresie zapobiegania wypadkom. Program funkcjonuje w Polpharmie od 2012 r. Dzięki niemu w 2013 r. wyeliminowano 547 zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w 2014 r. – 580, a do listopada 2015 r. – 892.