Program staży i praktyk – PPT PKS Gdańsk-Oliwa

Metryka praktyki

Firma: PPT PKS Gdańsk-Oliwa,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program staży i praktyk PPT PKS Gdańsk-Oliwa studenci zaczynają od tygodniowego szkolenia obejmującego: program operacyjny PasCom, program telematyczny TX-Connect, procedury ISO, akty prawne i przepisy, zarządzanie projektami oraz szkolenie BHP. Stażyści poznają specyfikę pracy w każdym z Zespołów Funkcjonalnych Działu Operacji oraz w Dziale Sprzedaży. W dalszym etapie wdrażają się do zajęć w Dziale Fakturowania, Dziale Technicznym i Dziale Rozliczeń Kierowców oraz Dziale Finansowym. W stażach wzięło udział 12 osób. Po ich zakończeniu 6 stażystów zostało zatrudnionych. Ponadto firma organizuje praktyki; w latach 2005–2013 odbyły je 23 osoby (uczniowie i studenci). Siedmioro z nich rozpoczęło pracę w przedsiębiorstwie. Program jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.