Program stażowy zainSTALujsie 4.0

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

ArcelorMittal Poland od 2008 r. prowadzi program stażowy zainSTALujsie, który ma na celu zachęcić studentów i studentki uczelni technicznych do pracy w przemyśle stalowym oraz umożliwić im zdobycie pierwszego doświadczenia w zawodzie. Każdy ze stażystów objęty jest opieką mentora, który ma za zadanie wprowadzić nowego pracownika w obowiązki i życie firmy oraz ułatwić budowanie sieci kontaktów. Najmniejszy wymiar etatu wynosi 20 godzin tygodniowo, co pozwala na połączenie pracy ze studiami. Roczny staż zakłada tworzenie własnej ścieżki kariery oraz perspektywę zatrudnienia po jego zakończeniu. We współpracy ze środowiskiem uczelnianym firma poszukuje stażystów we wszystkich lokalizacjach organizacji. ArcelorMittal Poland stale współpracuje ze środowiskiem uczelnianym oraz dba o to, by branża stalowa stawała się wśród studentów atrakcyjnym miejscem pracy. Firma ma na celu przyciągnąć do pracy studentów w różnych sektorach – technicznych, informatycznych oraz logistycznych. W ramach obecnej edycji programu w 2022 r. przyjęto 30 stażystów, a także zbudowano stałe relacje biznesu z nauką. Firma organizowała również praktyki uczniowskie i studenckie, wizyty studyjne, a pracownicy prowadzili wykłady na uczelniach.