Program stażowy Otwieramy drzwi przyszłości – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program stypendialny Klasa BGŻ kierowany do zdolnych absolwentów gimnazjów z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich zakłada zagwarantowanie nauki 70 uczniom rocznie w najlepszych szkołach licealnych w 5 miastach akademickich. Aby zapewnić absolwentom możliwość działania na rzecz środowisk lokalnych, z których pochodzą, BGŻ opracował skierowany do nich program stażowy Otwieramy drzwi przyszłości. Projekt zakładał dwutorowy rozwój stypendystów: biznesowy (przeprowadzenie analizy biznesowej dotyczącej rozwoju produktów i usług banku) oraz społeczny („Lokalne potrzeby, lokalne problemy” – przedstawienie rekomendacji pomocy społecznej dla grup wykluczonych i aktywizacji społecznej w lokalnych środowiskach poprzez budowanie partnerstw biznes – organizacje społeczne – władze samorządowe; 60% projektów zaowocowało takimi trójstronnymi spotkaniami). Dodatkowo Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ uruchomiło program Możesz na Mnie Polegać, przyznający granty na realizację projektów społecznych w macierzystych miejscowościach absolwentów. W 2013 roku program realizowano w 9 miejscowościach.