Program stażowy dla bezrobotnych – NSG Group w Polsce

Metryka praktyki

Firma: NSG Group w Polsce,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

W 2012 roku firma NSG Group w Polsce uruchomiła nową fabrykę Pilkington Automotive w Chmielowie. W związku z tym potrzebowała zrekrutować pracowników na stanowiska specjalistyczne i do obsługi maszyn. Należący do NSG Group Pilkington Automotive Poland uruchomił specjalny program stażowy przy współpracy z lokalnymi urzędami pracy, skierowany do bezrobotnych osób z regionu tarnobrzeskiego i sandomierskiego. W ramach projektu 120 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy odbyło staż, a następnie znalazło zatrudnienie w zakładach produkcyjnych spółki. Przed rozpoczęciem stażu dla uczestników projektu zorganizowano szkolenia związane z BHP, obsługą suwnic czy wózków widłowych. Następnie, przez cztery miesiące, bezrobotni zdobywali praktyczne umiejętności w zakładach produkcyjnych lub jednostkach administracji. Czteromiesięczne staże w zakładach produkcyjnych NSG Group odbyło 110 bezrobotnych osób, z czego 75% znalazło stałe zatrudnienie w fabrykach w Pilkington Automotive, zmniejszając poziom bezrobocia w regionie. W stażach zorganizowanych w działach administracyjnych wzięło udział 10 osób. Dzięki wdrożonemu programowi wydłużony został standardowy czas przygotowania pracowników ze średnio miesiąca szkoleniowego do czterech miesięcy, co przełożyło się na jakość przeprowadzonych szkoleń, a w rezultacie na jakość przygotowania pracowników.