Program środowiskowy Net Zero Carbon

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kuehne+Nagel, poprzez połączenie działań redukujących i kompensujących emisje CO2, dąży do osiągnięcia ambitnego celu środowiskowego, składającego się z dwóch celów pośrednich: osiągnięcie pełnej neutralności węglowej w strefie bezpośredniego wpływu firmy od 2020 r. (zakres 1 i 2 Protokołu GHG) oraz osiągnięcie neutralności węglowej w odniesieniu do śladu węglowego dostawców i klientów do 2030 r. (zakres 3).

Oprócz własnej neutralności węglowej, w ramach Net Zero Carbon, firma oferuje Klientom rozwiązania umożliwiające ograniczanie emisji CO2 w ich łańcuchach dostaw poprzez wykorzystanie m.in. zrównoważonego paliwa lotniczego, big data i analizy predykcyjnej, a także platform cyfrowych, aby wspierać wybór bardziej zrównoważonych połączeń i środków transportu. Program firmy obejmuje także kluczowe aspekty – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody i odpowiedzialny recykling odpadów.

Dopóki emisje, których nie można ograniczyć nie zostaną technologicznie zredukowane do zera, firma proponuje zarówno klientom, jak i partnerom, po pierwsze, wdrażanie działań redukujących pozostawiany ślad węglowy, a dalej kompensacje powstałych emisji CO2, wykorzystując do tego kredyty węglowe. Środki z nich są przeznaczone na projekty ograniczające emisję CO2 w wielu miejscach na świecie, jednocześnie poprawiając warunki życia lokalnym społecznością. Poza tym Kuehne+Nagel stosuje kompensacje dla wszystkich transportów drobnicy morskiej na swój koszt od końca 2019 roku.

Redukcja emisji dwutlenku węgla związanych z przepływem towarów oraz, w ramach kompensacji, inwestycje chroniące ponad 1,6 mln hektarów zagrożonego lasu w Peru, wspierające produkcję ekologicznego kakao, kawy oraz utrzymanie dwudziestu czterech zrównoważonych przedsiębiorstw. Inne inicjatywy to ochrona lasów i zagrożonych gatunków zwierząt w Azji, Ameryce Środkowej i w Afryce. Wszystkie te projekty nakierowane są na rozwój społeczności, w tym szkolnictwa oraz rolnictwa.

https://www.youtube.com/watch?v=iLz_jHKsRm4