Program społeczny „Pokolenie Plus”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Górażdże Cement,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Najważniejszym obszarem działalności Fundacji GÓRAŻDZE – Aktywni w Regionie jest aktywizacja osób starszych. Dostrzegając problem depopulacji i starzenia się mieszkańców Opolszczyzny oraz brak działań adresowanych do seniorów żyjących poza terenami miejskimi, Fundacja rozpoczęła program społeczny Pokolenie Plus przeznaczony dla osób starszych z wybranych obszarów wiejskich województwa opolskiego. W programie wzięło udział 130 osób w grupie wiekowej 60+, pochodzących z 10 miejscowości sąsiadujących z zakładami Grupy Górażdże. Osoby te przez 3 miesiące mogły bezpłatnie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach w 5 blokach tematycznych: z zakresu bezpieczeństwa, zajęcia fitness i zdrowego trybu życia, obsługa komputera, warsztaty artystyczne, warsztaty rozwijania kreatywnego myślenia i samoorganizacji.