Program społeczny „Lato z CEMEX” i „Zima z CEMEX”

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r., CEMEX Polska kontynuował popularny wśród społeczności lokalnych program różnorodnych zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych, realizowany wokół największych zakładów produkcyjnych spółki. W ramach programu, podczas ferii zimowych i letnich wakacji, CEMEX Polska zorganizował we współpracy z lokalnymi partnerami serię warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Program to odpowiedź CEMEX Polska na wyzwania i potrzeby społeczności lokalnych, wywołane przez pandemię COVID-19. Adresuje on przede wszystkim problem negatywnego wpływu izolacji społecznej na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz osób starszych. Dodatkowo, wspiera także wyrównywanie szans edukacyjnych oraz społeczne włączanie seniorów.