Program społeczny Echo-Łąka

Metryka praktyki

Firma: Grupa Echo Investment,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Echo Investment ma znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie największych miast w Polsce. Firma postanowiła uruchomić program społeczny, polegający na zakładaniu miejskich łąk kwietnych, które pozytywnie wpływają na miejski mikroklimat, bioróżnorodność i ograniczają smog.

Program we współpracy z renomowaną Fundacją Łąka będzie rozwijany w najbliższych latach, by wkład firmy w poprawę klimatu polskich miast był zauważalny. Fundacja Łąka to organizacja ekologiczna, której celem jest wspieranie różnorodności biologicznej w miastach za pomocą wprowadzania do ich przestrzeni łąk kwietnych. Pierwsze łąki powstały jesienią 2021 roku w Warszawie przy ul. Towarowej, w Łodzi obok zrównoważonego osiedla Zenit, w Poznaniu, w okolicy planowanej inwestycji przy ul. Opieńskiego oraz w Kielcach, w sąsiedztwie siedzimy głównej firmy.

Pierwsze łąki będą wieloletnie, zajmą łącznie około 4,2 tys. mkw. i znajdą się na terenach zarządzanych przez miejskie instytucje, które udostępniły tereny dla programu.

Korzyści dla ekosystemu miast:

  • łąka to miejsce pełne życia, na jednej można spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt.
  • łąka kwietna w mieście pomaga ocalić zapomniane gatunki, które gdzie indziej nie są mile widziane.

W przeciwieństwie do trawników, łąki kwietne zapewniają zapylaczom pożywny pyłek i nektar. Dają też przestrzeń do życia i rozmnażania się, a zimą gwarantują schronienie. Rośliny łąk kwietnych pomagają magazynować wodę dzięki długim i rozgałęzionym korzeniom, które sięgają w głąb ziemi o wiele dalej niż korzenie traw i uodparniają łąki na suszę, a miasta na podtopienia. Szczególnie przydatną właściwością łąk kwietnych jest zdolność wyłapywania z powietrza pyłów zawieszonych – ich wydajność jest porównywalna z drzewami i znacznie wyższa niż w przypadku traw. Zakładając łąki Echo Investment ogranicza efekty urbanizacji miasta, za który jest współodpowiedzialny.

https://www.echo.com.pl/news,2953,echo-investment-i-fundacja-laka-startuja-z-programem-echo-laka-i-zakladaja-pierwsze-laki-kwietne.html