Program Solidarni Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Kaganek

Metryka praktyki

Firma: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Program Solidarni Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Kaganek to program pomocy humanitarnej dla Ukrainy, realizowany od 28 marca 2022 r. Fundacja Kaganek zorganizowała sprawny system transportu pomocy humanitarnej bezpośrednio na teren Ukrainy. Poza przekazaniem środków rzeczowych na bieżąco angażuje inne fundacje i spółki do organizacji niezbędnej pomocy humanitarnej na terenie Ukrainy. Fundacja zamawia przede wszystkim niezbędne produkty spożywcze, ale zapewniła również agregaty i wózki widłowe dla wsparcia procesów logistycznych na miejscu. W szkołach zorganizowano zbiórkę dziecięcych ubrań zimowych. Fundacja współpracuje z Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. W działania zaangażowano pracowników spółki, kontrahentów oraz lokalną społeczność. Fundacja stara się zapewnić podstawowe wsparcie mieszkańcom Ukrainy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji po wybuchu wojny. Zapewnia wsparcie dla wewnętrznych przesiedleńców oraz dla osób znajdujących się przy linii frontu. Fundacja wypracowała stały schemat transportu przy przekraczaniu granicy, a z czasem pracownicy zaczęli uczestniczyć w transportach w głąb Ukrainy. Pomoc dostarczono osobiście do obwodów: donieckiego, charkowskiego, odeskiego, chersońskiego, do miast: Kupiańsk, Bałaklija czy Chersoń po wyzwoleniu. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA zyskała stałych partnerów we współpracy na rzecz niesienia pomocy, co stworzyło nowe partnerstwa na poziomie NGO i korporacyjnym na rzecz pokoju.